Festival Digitálnych Nomádov 2018 na Slovensku nebude

Z rôznych dôvodov sa organizátori Festivalu Digitálnych Nomádov rozhodli, že ročník 2018 sa konať nebude. Ďakujeme všetkým, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom prepojení s prvým a druhým ročníkom festivalu.

Zúčastni sa Festivalu digitálních nomádů v Brne, 13. 10. 2018

Naši partneri z Čiech nadväzujú na úspešný prvý Festival digitálních nomádů v Čechách, ktorý sa konal minulý rok a tento rok organizujú v Brne už druhý ročník festivalu.

Chceš zorganizovať FDN2018 vo svojom meste?